Vant internasjonal pris for norsk landskaps-BIM

07.06.2018

Utviklingssjef i transport og byutvikling i COWI, Marius Sekse, hentet i helgen hjem en internasjonal pris for det norske BIM-standardiseringsprosjektet BIM for landskap.

Denne helgen presenterte Marius Sekse fra COWI og Knut Hallgeir Wik fra Bar Bakke landskapsarkitekter Statsbygg-prosjektet BIM for landskap på den internasjonale konferansen Digital Landscape Architecture 2018 i Freising. Prosjektet ble stemt frem av publikum og mottok prisen "Application in Landscape Architecture".

Sekse og Wik fikk nylig antatt en artikkel i Journal of Digital Landscape Architecture som omhandlet BIM-prosjektet. Det var denne, samt presentasjonen de holdt på konferansen, de mottok prisen for.

– Vi trodde egentlig ikke vi hadde en sjanse til å vinne. Men publikum påpekte at dette var et solid arbeid som kunne bli bragt ut i en internasjonal kontekst og at det var praktisk. Standardiseringsarbeid er aldri enkelt, men det er veldig gøy å være med å utvikle noe som vil prege faget fremover, sier Sekse.

Skal standardisere landskaps-BIM

De siste to årene har en gruppe landskapsarkitekter jobbet med å utvikle prosjektet BIM for landskap for Statsbygg. Gruppen har vært sammensatt av fire deltakere fra hhv. COWI, Bar Bakke, Bjørbekk og Lindheim og Asplan Viak.

Prosjektets oppdrag er å definere og utvikle de objekttypene som man trenger innen landskapsarkitekturen for å kunne arbeide BIM-basert. I tillegg har teamet arbeidet med å definere hvilke egenskapsdata som følger de ulike objektene, hvilke relasjoner som er tillatt mellom objekttyper og hvilke begrensninger som skal legges på dem.

– Arbeidet vi har gjort ligner litt på arbeidet buildingSMART har gjort for bygninger, bare i mindre skala og for landskapsfaget. Det er et arbeid som det nasjonale landskapsmiljøet har støttet og vi har hatt flere medvirkningsmøter underveis. Nå er det opp til programvareutviklerne og byggherrerom de vil ta konseptet vårt videre, forteller Sekse.

VIL TA PROSJEKTET VIDERE

Han gleder seg til å se om konseptet deres vil finne vei inn i neste versjon av Statsbyggs BIM-manual. Deler av prosjektarbeidet er allerede tatt inn i Kartverkets nasjonale standard for stedsfestet informasjon – SOSI, gjennom SOSI Landskapsarkitektur.

Prosjektet for Statsbygg ble avsluttet i 2017, men Marius Sekse er ikke ferdig med tematikken ennå.

– Årsaken til at vi deltok på konferansen i Tyskland var at vi mente at prosjektet fortjente en bredere internasjonal oppmerksomhet. Her fikk vi jo absolutt det, samt henvendelser fra interessenter som kan gi muligheter til å søke europeiske forskningsmidler for videre utvikling av prosesser knyttet til datautveksling og forvaltning.

Senioringeniør Øystein Graffer i Statsbygg, som har ledet prosjektet, påpeker at det endelige målet med prosjekter strekker seg langt utenfor Norges landegrenser. 

– Å vinne er selvsagt svært gledelig, For oss er det nå viktig at dette gode arbeidet føres videre. En internasjonal standardisering er det endelige målet, fastslår Graffer.

Ta kontakt

Marius Sekse
Technical Director
Spatial planning and Landscape architecture, Norway

Tel: +47 99000688