Solenergi

Solenergi er en vesentlig og utømmelig kilde til fornybar energi. Siden slutten av 1980-årene har COWI deltatt i utviklingen av mer enn 200 solenergiprosjekter i 28 land.

Disse prosjektene har omfattet store bakkemonterte solanlegg og bygningsintegrerte systemer.

Som totalleverandør tilbyr vi våre tjenester i alle faser av solenergiprosjekter. Fra due diligence til gjennomførbarhetsstudier, vurderinger av miljøaspekter og aksept i befolkningen, offentlig godkjenning, anleggsoptimalisering, byggetillatelser, detaljprosjektering, anbud, innkjøpsstøtte, konstruksjonsgjennomganger, idriftsetting og ytelsestesting samt ressursforvaltning.

Vi tilbyr også studier av kompatibilitet og lovoverholdelse ved hjelp av de vanligste programvareverktøyene på markedet.

Arbeidet vårt stopper ikke med solenergi. Det omfatter også energilagringskomponenter og solenergi til hydrogen, og alle kompatibilitetsaspekter, deriblant spesifikasjon av forskriftsmessig utstyr. COWIs brede utvalg av ingeniørtjenester gjør det mulig å støtte flytende solkraftverk og hybridisering med solfangerprosjekter, biomasse, fjernvarmesystemer og vind.

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor solenergi.

Begrens resultater