Trykkeriet kulturarena

Foto: Christine Stokkebryn

Transformasjon av det tidligere trykkeriet til avisa Valdres i Fagernes sentrum til kulturskole og fleksibel kulturarena. Nord-Aurdal kommune har lenge satset på kultur, og samlet ulike lokale kulturaktører og -næringer til et felles prosjekt for å kunne stille gode lokaler til disposisjon for kulturskoleundervisning og kulturformidling – spesielt musikk og dans.

COWI har bistått kommunen med å utarbeide en akustisk forprosjektrapport, som dannet grunnlag for søknad om ekstern støtte fra Kulturrom. Tildelingen var instrumentell for å løse ut kommunal restfinansiering av hele prosjektet. Videre skal RIAKU fra COWI bistå utbygger når industri- og lagerarealer over tre etasjer skal omgjøres til kulturarealer for øving og produksjon.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Nord-Aurdal kommune

NÅR:
2021-2023

KUNDE:
Nord-Aurdal kommune

COWIS TJENESTER:

  • Byggherrerådgivning
  • Akustikk

Ta kontakt

Trond Eklund Johansen
Rådgiver kulturbygg
Buildings, Oslo, Norway

Tel: +47 93045016

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN