Et av de internasjonalt ledende miljøene for havvind finner vi i Norge

29.05.2019

Mens det norske markedet for offshore vindkraft står stille, leder disse ingeniørene arbeidet med verdens største vindturbinparker internasjonalt.

De siste måneders debatter har vist at vindkraft er et kontroversielt tema. Mange andre land har vært gjennom de samme diskusjonene og den samme reisen - også i større grad enn Norge. Dette markedet har blitt levebrødet til COWIs avdeling for marine konstruksjoner.

«Onshore»-vindkraft er stort i Europa, men det har ikke vært fritt for problemer. Det har kommet i konflikt med arealinteresser, landskapsvern eller andre kommersielle interesser. Mange land som er mindre enn Norge har heller ikke så mye friareal til å bygge vindfarmer på land. Så de siste årene har vindkraften blitt presset ut til sjøs. De bygges gjerne rett under horisonten, slik at de ikke kan sees fra land, sier Jan Erik Børja Berg, Vice President for Marine and Foundation i COWI.

Og stadig flere vil bygge vindfarmer på havet – både fordi de i langt mindre grad kommer i konflikt med lokale interesser og fordi tilgangen til vindressursene er langt bedre. Ute på havet blåser det sterkere, og turbinene kan bygges mye større. Og jo større turbiner, desto mer strøm produserer de.

– Det er viktig å presisere at offshore vind er et modent, kommersielt marked. Vi ser det kanskje ikke så godt her i Norge, men det internasjonale markedet er enormt. Offshore-vindkraft er billig, og kostnadene med å bygge ut vindfarmene blir stadig lavere. Samtidig er det fullt av teknologiske utfordringer, og det utvikles stadig nye løsninger, sier Jan Erik Børja Berg.

Han tror mange norske aktører har gått i fellen med å vente på et "booming" hjemmemarked.

– Mange har nok tenkt at et trygt hjemmemarked er en forutsetning for å sikre god drift og tilgang til prosjekter. Men det vil ta lang tid før vi har dette markedet i Norge. De som venter vil da ligge 5-10 år etter i teknologiutviklingen. I mellomtiden har de som satset fra starten fått være med på utviklingen av de mest banebrytende, internasjonale vindturbinparkene og sanket erfaring derfra. Nå står vi klare til å forme det norske markedet den dagen det kommer, forteller Børja Berg.

Norsk teknologi over hele verden

Hovedmarkedet deres er i Europa, samt stadig oftere i Sørøst-Asia og Nord-Amerika. I Taiwan er COWI involver i mer enn en tredel av nye offshore vindprosjekter.

– Det å montere vindfarmer på land er blitt enklere, da det finnes mer hyllevare. Grovt forenklet kjøper man turbiner og tårn, og setter det sammen. Men om man jobber offshore foreligger det større utfordringer for ingeniørene – det trengs flere skreddersydde elementer der, forteller Erlend Gjelstad Jakobsen, prosjektleder i COWI.

Det er ingen tvil om at de teknologiske utfordringene er omfattende. Turbinene blir stadig større: Tårnene til vindturbinene kan bli opptil 150 meter høye, og de største bladene er på 175 meter i diameter. Den største begrensningen er logistikken, så det bygges stadig større fabrikasjonskapasitet på land og stadig større skip som kan frakte komponentene til sjøs.

– Utviklingen går så fort at det bygges skip for turbiner som ikke finnes enda. Det bare antas at det kommer nye, større varianter om to-tre år, sier Børja Berg.

Teknologi som skal tåle mye

I og med at vindkraft offshore er på fremgang over store deler av verden, er det også mye lokale naturforhold å ta hensyn til.

– I offshore snakker vi om 50 års-bølger. I Taiwan designer vi vindfarmer som skal tåle tyfoner og jordskjelv. Dette er gigantiske prosjekter - de står gjerne flere titalls kilometer fra kysten Vi har eksempler på konstruksjoner som samlet strekker seg 250 meter fra fundamenteringspælene til toppen av turbinene, og vi bygger 50 til 100 av dem på en farm. Dette er ikke en kjedelig jobb, forteller Børja Berg.

Krever offshore-erfaring

Det er i hovedsak to måter å bygge offshore-vindfarmer på. Enten med fast eller flytende fundament. Det er spesielt når prosjektene begynner å bevege seg ut på dypere vann at flytende fundamenter er aktuelle, men Børja Berg presiserer at uansett type vindfarmer, er dette klassisk norsk offshore-teknologi det er snakk om.

– De siste årene har det blitt mer og mer jacket-fundamenter som er spesielt egnet for å kunne takle krevende bunnforhold og større turbiner, en teknologi som er godt kjent for ingeniører som har jobbet på norsk sokkel. Folk med jacket-kompetanse som begynner hos oss, er oppe og går på noen uker, sier Erlend Gjelstad Jakobsen.

Jan Erik Børja Berg tror også at overgangen fra jobb på norsk sokkel til vindturbiner vil gi en mer variert og faglig utfordrende arbeidshverdag for ingeniører og prosjektledere.

– Når man har vært på norsk sokkel veldig lenge, begynner prosjektene å ligne på hverandre litt. Hos oss er det nye lokale utfordringer som går på vind, grunnforhold og jordskjelv, samt å få jobbe med stadig større turbiner. Det er også mange aktører å forholde seg til, samt lokale reguleringer. Det er spennende! Samtidig er det et kommersielt og velutviklet marked, sier Jan Erik Børja Berg.

Det viktigste for mange er likevel å kunne ta del i det grønne skiftet, både i Norge og globalt, og COWI ønsker å være langt fremme innenfor fornybar energi.

– Noen må gå foran når det gjelder fornybar energi. Utfordringene er ikke løst på én dag, men utviklingen går i riktig retning. Det føles riktig, og barn som vokser opp i dag ser opp til sine foreldre som jobber med miljøvennlig energi. Jeg merker selv at barna mine har blitt vesentlig mer nysgjerrig på jobben min de siste årene. Det er gøy å oppleve, forteller Jan Erik Børja Berg.

Fakta om offshore vind i COWI

  • COWI er et ledende internasjonalt rådgiverselskap med kontorer over hele verden.
  • Siden 2000 har COWI deltatt i utviklingen av mer enn 1000 vindenergiprosjekter i 70 land.
  • I 2014 kjøpte COWI opp det norske selskapet TDA, som opprinnelig jobbet med fundamentering og offshoreteknologi for olje- og gassektoren. De utgjør i dag størsteparten av de norske vindturbinekspertene i COWI i Norge under forretningsområdet Bridge, Tunnel and Marine, og jobber hovedsakelig med offshore vind, onshore vind og flytebruer.
  • I dag jobber de i et stort internasjonalt marked, med hovedmarked i Europa, Asia og Nord-Amerika.
  • Også COWIs vindkraftmiljø er svært internasjonalt. De har kontorer og datterselskap i blant annet Tyskland, Hongkong, India, Korea, Nord-Amerika, Norge, Qatar, De forente arabiske emirater og Storbritannia.
  • Et av hovedmarkedene er Taiwan, hvor COWIs havvindprosjekter utgjør rundt 30 prosent av havvindprosjektene i landet.
  • Av andre betydelige prosjekter i portefølgen er Indias første havvindpark i Gujarat, London Array i Storbritannia og Wikinger havvindmøllepark i Tyskland.

Ta kontakt

Jan Erik Børja Berg
Vice Precident
Marine & Foundation, Norway

Tel: +47 959 19 824