et attraktivt, grønnere transportalternativ

Bilde: Aarhus Letbane

Bybanen i Århus – den første i sitt slag i Danmark – ble etablert for å håndtere det økende presset på eksisterende infrastruktur og tilby innbyggerne et attraktivt, grønnere transportalternativ.

Den nye bybanen forbinder Odder i sør og Grenaa i nord. Den går i opp til 100 km/t utenfor bykjernen og opp til 60 km/t inne i byen.

COWI var rådgiver i alle prosjektets faser. Da vi påtok oss utfordringen med å utvikle bybanen i tett utbygde byområder og smale gater, ville vi skape en balanse mellom bybanen, den tette infrastrukturen i byen og byens eksisterende transportmåter.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Århus, Danmark

NÅR:
2000–2017

KUNDE:
Aarhus Letbane I/S

COWIS TJENESTER:

  • Prosjektledelse og interessentforvaltning
  • Forstudier
  • Konseptutvikling og forprosjektering for alle jernbanedisipliner
  • Miljøkonsekvensutredning for fase 1
  • Funksjonskrav for transportsystem
  • Anbud og kontrahering av alle arbeider og forsyninger
  • Detaljprosjektering av visse kompliserte strekninger
  • Byggeledelse og -tilsyn
  • Arealanskaffelse og ledningsomlegging

Ta kontakt

COWI employee Sidsel Stabell Hoppe

Sidsel Stabell Hoppe
Senior Vice President
Transportation, Denmark

Tel: +45 22778460

Ta kontakt

Nicolai Winther Birch
Head of Section
Transport Infrastructure, DK Central, Denmark

Tel: +45 24696708

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN