Senter for risikoreduserende design

Senter for risikoreduserende design i COWI jobber med landets høyest sikkerhetsgraderte oppdrag. Fra venstre: Tiril Thomas Blom, Tom Hermansen, Julie Indrelid og Jens-Arild Lorentzen.

 

Infrastruktur Løsninger

I 2014 opprettet COWI et eget Senter for risikoreduserende design (SRD) som samler sikringskompetansen på tvers av COWI. Sikkerhet gjelder fra A til Å i alle prosjekter og gjennom alle prosjektfaser – fra tilbud til gjennomføring til ferdigstillelse - fra enkle konstruksjoner til komplekse strukturer eller områder som byområder, campuser, trafikknutepunkter, militære baser m.m.

Tett tverrfaglig samarbeid på tvers av faggrupper gjør COWI bransjeledende innen risikoreduserende design. Disse er forankret i faggruppene:

 • Analyse og beredskap
 • Områdesikring
 • Sikring av bygg og anlegg
 • Prosjektlederstøtte sikkerhet

Noen av våre kunder:
Statsbygg, Bymiljøetaten, Forsvarsbygg, Stortinget, Avinor, Rådhuset, Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, Justis- og beredskapsdepartementet og Politiets nasjonale beredskapssenter.

COWIs tjenester:

 • Tidligfaserådgivning for integrerte tverrfaglige sikkerhetsløsninger i nye by- og byggeprosjekter
 • Styringssystem for sikkerhet
 • Risikoanalyser med tilhørende tiltaks- og beredskapsplaner som en del av risikostyringen.
 • Premisser innenfor sikkerhet for alle fag i prosjekter
 • Sikringsrådgivning for å sikre din virksomhet og verdier
 • Sikringsløsninger - menneskelige, teknologiske og organisatoriske tiltak
 • Rådgivning ifm sikkerhetsgraderte prosjekter og anskaffelser
 • Rådgivning i forbindelse med plassering og tomtevalg
 • Spesialkompetanse
 • Analyse og beredskap (verd-/skadevurdering, trusselvurdering, sårbarhetsvurdering, risikovurdering, tiltaksvurdering og planverk
 • Områdesikring (råd om sårbarhet, tekniske sikringstiltak og utformingen av tiltakene basert på hastighetsberegninger og sporingsanalyser.)
 • Sikring av bygg og anlegg (primært fysisk og elektronisk sikring.
 • Prosjektlederstøtte sikkerhet

Ta kontakt

Jens-Arild Lorentzen
Sikkerhetsrådgiver
Buildings Oslo, Norway

Tel: +47 928 23 924