Vannforsyning

Effektive vann- og avløpsvannsystemer er grunnleggende i et moderne samfunn: for å ivareta befolkningens helse og sikkerhet og for å verne miljøet.

Vi tilbyr rådgivningstjenester innen alle aspekter av vannsektoren og gir råd om miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger for infrastrukturutvikling.

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor vannforsyning.

Begrens resultater
Vis flere