Vannforsyning

Effektive vann- og avløpsvannsystemer er grunnleggende i et moderne samfunn: for å ivareta befolkningens helse og sikkerhet og for å verne miljøet.

Vi tilbyr rådgivningstjenester innen alle aspekter av vannsektoren og gir råd om miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger for infrastrukturutvikling.

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor vannforsyning.

Begrens resultater