Stengårdsvej – fra ghetto til en by i balanse

Foto: JAJA Architects

Samfunnsplanlegging Løsninger

Stengårdsvej i Esbjerg har gjennom en årrekke stått på den danske regjeringens ghettoliste. I et samarbeid mellom Realdania, Esbjerg kommune og Boligforeningen Ungdomsbo har Team COWI utarbeidet en helhetlig, strategisk utviklingsplan hvor formålet er å utvikle Stengårdsvej fra et sosialt utsatt til et sosialt bærekraftig område. Prosjektet inngår i Realdanias kampanje «Byer i balanse». 

Den strategiske utviklingsplanen anvender en 360-graders tilnærming. Utviklingsplanen inneholder et fysisk og et strategisk lag og en avdekning av investeringsperspektivet i området, som er sammenfattet i en tids- og etappeplan med et 30-års perspektiv. Målet er å utvikle Stengårdsvej til en levende og attraktiv bydel for beboere og investorer gjennom en rekke strategiske og fysiske tiltak. Team COWI har også utarbeidet en lovpliktig utviklingsplan for Stengårdsvej.

Sentralt for utviklingen av Stengårdsvej-området til en integrert bydel i Esbjerg er at det etableres blandede boligformer samt funksjoner i området som har en bred attraksjonsverdi og dermed vil være av interesse for investorer og byens øvrige innbyggere. Bydelen må ha noe å tilby.

Team COWI er rådgiver på prosjektet med COWI som hovedrådgiver og Byrumklang og JAJA Architects som underrådgivere.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Esbjerg, Danmark

NÅR:
2018–2019

KUNDER:

  • Realdania
  • Esbjerg kommune
  • Boligselskabet Ungdomsbo.

COWIS TJENESTER:

  • Prosessdesign
  • Prosjektledelse
  • Strategisk og markedsdrevet byutvikling
  • Investoravklaring og dialog

Ta kontakt

Helle Baker
Project Manager
Urban Planning and Transport, Denmark

Tel: +45 6115 6155

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN