Etterlyste sertifisering av smarte bygg

04.06.2018

Over 90 gjester møtte opp hos COWI for å lære mer om lønnsomheten i grønne og smarte eiendomsutviklingsprosjekter. Sertifisering av smarte bygg og byer vil sette fart på utviklingen, mente flere av ekspertene på COWIs byfrokost i Oslo den 29. mai.

Både Höegh Eiendom og Veidekke Eiendom konkluderte sine innlegg med at grønne og bærekraftige bygg lønte seg. Selskapene har begge satset offensivt på eiendomsutvikling og næringsbygg med høye miljømål og BREEAM-sertifisering.

– For våre leietakere har høyest mulig BREEAM-sertifisering vært et ufravikelig krav. I 2011 besluttet vi at ingen bygg skulle bygges med lavere sertifisering enn BREEAM Very good. Nå har vi flere Excellent-bygg, og de neste blir Outstanding. Når neste bygg står ferdig, skal det også være Norges smarteste, kunne Christian Geelmuyden fra Höegh eiendom fortelle.

– Bør nærme oss sertifisering for smarte bygg

Erik Rigstad, utviklingssjef for Bygninger i COWI, sa i sitt innlegg at han tror at en egen sertifiseringsløsning vil hjelpe smartprosjekter på samme måte som Breeam har hjulpet bærekraftige prosjekter.

– Breeam har for lengst fått fotfeste i byggebransjen og det er stor tro på at det er lønnsomt. Serifiseringsnivået tyder også på at utviklere velger et høyere nivå enn hva de "må". Mye av dette handler om omdømme og verdisikring – man er trygg på at verdien vil holde seg over tid. Sertifisering har fungert svært godt for bærekraftige bygg, og har påvirket byggenæringen sterkt. Derfor burde vi prøve å nærme oss en sertifisering på linje med Breeam for smarte bygg, for å se om virkningen kan bli like sterk her som den har vært for grønne bygg, sa Erik Rigstad i sin presentasjon.

Han understreker at verdisikringsaspektet vil bli særlig viktig ved smarte bygg.

– Den teknologiske utviklingen skjer svært raskt. Hvis bygget ditt ikke kan romme teknologien når den er der, så har du allerede tapt.

Vanskelig å dokumentere lønnsomheten

Også Øyvind Moen, administrerende direktør i Veidekke Eiendom, stilte seg bak sertifiseringsønsket.

– Det er vanskelig å dokumentere lønnsomheten, men vi vet at grønne prosjekter er nettopp det; lønnsomme. Våre Breeam Excellent-prosjekter har gitt utviklingsprosjektene positiv oppmerksomhet i markedet og skaper nysgjerrighet. På et av våre prosjekter som ble lagt ut for salg i oktober, er halvparten av leilighetene solgt allerede. Vi ser at der det stilles krav, slik at ble gjort med Breeam, der skjer det ting. Hvis vi skal få til det samme med smarte bygg er vi avhengig av at noen går foran og prøver. Som utviklere trenger vi betalingsvilje for de ennå ukjente løsningene, slik at vi kan investere, sa Moen.

Han mener særlig at ledere har et ansvar for å prøve og feile med de nye løsningene.

– Vi selger på prospekt, som regel boliger som er ferdige om 2-3 år. Innen de er innflyttingsklare har det allerede kommet nye løsninger, og vi kan ikke risikere at bygget er utdatert ved innflytting. Så det er litt risiko å satse på noen utvalgte teknologier og det kommer til å bli gjort feil, men vi må ha plass til å feile. Her må vi som ledere hive oss frempå og vise at det er lov å gjøre feil. Vi kan ikke gå rundt å vente på at det skal komme forskning om noen år som fortelle oss hvordan ting bør være. Da er det for sent, sa Moen.

Ikke gjennomslag for smartbystrategi

Fra politisk hold var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg, til stede. Han leverte tidligere i år en innstilling til Stortinget med ønske om å etablere en nasjonal smartbystrategi for Norge. Det er første gang smarte byer diskuteres på Stortinget.

Tvedt Solberg mener at en nasjonal smartbystartegi må til for at enkelte kommuner ikke skal henge etter i digitaliseringen.

– Den teknologiske og menneskelige dimensjonen må snakke sammen. Noen kommuner jogger i rolig tempo, mens andre suser avgårde. Vi vil jevne ut disse forskjellene, sa han.

Vil du høre mer? Se hele streamen fra byfrokosten her: DEL 1 // DEL 2

Om COWIs byfrokoster

COWI har tatt initiativ til å arrangere en serie byfrokoster i norske byer. Den overordnede ideen er å dele innsikt og nye perspektiver knyttet til smart og bærekraftig byutvikling.

Byfrokostene er en møtearena som skal belyse ulike sider av samfunnstrendene og hvilke konsekvenser de har på hvordan vi planlegger byene, byggene og infrastrukturen vår. Spesielt vil byfrokostene ta for seg trender innen grønn mobilitet, smarte byer, energi og klimaendringer

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057