Byutvikling kan skape jobber i jord- og skogbruket

At området rundt byene brukes på en gjennomtenkt måte, er en viktig del av bærekraftig byutvikling. Anna Ternell og Bodil Elmqvist, senior bærekraftstrateger i COWI, skal delta på to internasjonale klimamøter for å dele innsikt om temaet.

30.10.2017

Bærekraftig byutvikling handler ikke bare om bykjerner. Det handler også om å skape muligheter for et givende samspill mellom byene og de bynære områdene rundt dem.

Dette kommer til å være blant hovedbudskapene fra COWIs eksperter på Climate Innovation Summit i Milano 30.–31. oktober og på COP23 i Bonn 7. november. COP23 er del av FNs klimapanel (UNFCCC). Politikere, beslutningstakere samt private og offentlige aktører fra verden vil også delta.

I forbindelse med konferansen i Bonn kommer Anna Ternell og Bodil Elmqvist til å holde en rundbordssamtale på temaet bynær skog- og jordbruksutvikling i Norden. Samtalen finner sted i regi av Nordisk ministerråd.

På konferansen i Milano kommer Anna Ternell til å delta i et ekspertpanel og dessuten få sjanse til å presentere de prosjektene om bærekraftig, bynær arealbruk som hun leder sammen med Göteborg by, Malmö by, Københavns universitet, CNR Bologna, Chalmers tekniska högskola og Västra Götaland-regionen.

– Det er verdifullt å få delta i disse sammenhengene, og jeg ser frem til givende samtaler og å knytte kontakter med potensielle fremtidige samarbeidspartnere fra andre steder i Europa, sier Anna Ternell.

Samspill mellom by og land kan skape jobber

Et eksempel på givende samspill mellom byene og de bynære områdene er jobbskaping i jord- og skogbruket. Et prosjekt for bærekraftig bynær arealbruk pågår akkurat nå i fire kommuner inklusive Göteborg, og

Det er Anna Ternell som leder prosjektet i tett samarbeid med regionen, Chalmers og Business Region Gothenburg.

– Bærekraftig arealbruk kan bestå av mange komponenter, men i Göteborg-prosjektet har vi valgt å fokusere på bynær skogs- og jordbruksutvikling koblet til grønne forretningsmodeller og sosial bærekraft, og det er dette som er utgangspunktet for deltakelsen under klimakonferansene, sier hun.

Göteborg by har en unik mulighet til å planlegge for bærekraftig arealbruk i og rundt bykjernen siden de eier 70 prosent av området, og prosjektet har sterk politisk støtte.

Ved årsskiftet er tre av fem trinn i det pågående prosjektet rundt Göteborg levert i form av en forretningsmodell for bynær utvikling samt en hvitbok og et policyforslag for hvordan samarbeidet mellom kommunen og private aktører kan foregå.

Det gjelder for kommunene å etablere samarbeid med private aktører som vil leie arealer for å dyrke eller drive jordbruk og skogbruk, og at dette skal skje på en måte som er fordelaktig for alle involverte. På denne måten vil det også komme innbyggerne i kommunen til gavn i form av blant annet jobbmuligheter, sier Anna Ternell.

Om Climate KIC

  • Prosjektet for bærekraftig bynær arealbruk i fire kommuner inklusive Göteborg finansieres av Climate KIC, Europas største paraplyorganisasjon for privat og offentlig samarbeid rundt innovasjon og klima.
  • Climate KIC ble stiftet i 2010 av European Institute of Innovation and Technology (EIT) og består av et stort antall selskaper (f.eks. COWI), universiteter og offentlige aktører som for eksempel kommuner.
  • Climate KIC er et EU-organ med formål å skape bærekraftig vekst ved blant annet å ta opp spørsmål om klimaendringer og klimatilpasninger. 

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018