Illustrasjon: Zeabuz

Vil ta vannveien tilbake med vannbuss i Egersund

02.06.2021

COWI, Nordic Edge og Eigersund kommune kartlegger klimavennlige transport- og kollektivløsninger i form av elektriske bybåter mellom Eigerøy og Egersund i en forstudie. Målet er å redusere biltrafikken i Egersund med 40 prosent innen 2030.

Via innovasjonsklyngen Nordic Edge, er COWI med i et nasjonalt vannbussprosjekt, der autonome og utslippsfrie båter skal erstatte deler av dagens bilpark, til glede for både innbyggere, klima og miljø.

Arealplanlegger i COWI, Adam Alfred Brennhaugen, mener det er svært gode muligheter for at elektriske vannbusser vil bli aktuelle både nasjonalt og, til å begynne med, i Egersund.

– Vi har nå jobbet med en forstudie som hvor vi har samlet inn en del reisevanedata om reisemønstre på et mer overordnet nivå. Noe som er litt spennende er at Aker Solutions har et stort verft på Eigerøy med rundt 500 ansatte og det er per i dag kun en bru over til øya hvor det oppstår mye kø. Vi har sett på en andel av de fast ansatte og hvor de bodde på postnummernivå, og vi så at mange bodde bare en kilometer fra Egersund sentrum. Det kan gi indikasjoner på at det er et godt passasjergrunnlag for en båt plassert her, sier Brennhaugen.

Vannbussprosjektet i Egersund har mottatt 500 000 kroner i klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, og vannbussene er planlagt i drift innen 2025. Det bor ca. 3000 mennesker på Eigerøy fordelt på mellom 800 og 900 husstander.

– Båttransport i havnen var tidligere en naturlig del av Egersund, både for mennesker og gods. Vannbussprosjektet kom i stand i 2019 for å bidra til en bedre trafikkflyt og revitalisere sjøen som transportvei. Vi tror en bybåt vil gjøre både Egersund sentrum og omkringliggende områder mer attraktive – både for beboere og besøkende. Prosjektet vil være et viktig bidrag for å redusere trafikken fra Eigerøy og gjennom sentrum. Samarbeidet med Aker Solutions, Nordic Edge og COWI har vært veldig bra og essensielt for fremdriften i prosjektet, sier prosjektleder Kjersti Søyland Bye i Eigersund kommune.

Mindre bil, mer båt

Brennhaugen og teamet har gitt noen anbefalinger for videre utredninger for å kunne si mer om de økonomiske rammene for driften av en vannbuss, samt mer nøyaktig analyse av passasjergrunnlag. Teamet ser allerede nå flere grunner til at en vannbuss kan være godt egnet i Egersund.

– En interessant ting er at hovedbussholdeplassen ligger sentralt i sentrum og svært nære vannet, noe som gir gode muligheter til å bytte fra buss til vannbuss eller andre transportmidler som bil eller sykkel, fortsetter Adam Brennhaugen.

Han medgir at en autonom vannbuss muligens ikke er modent for markedet enda, men sier at elektriske båter er allerede i bruk mange steder i landet.

I 2019 hadde kommunen en testbåt på vannet i Egersund i en uke som hadde plass til 47 passasjerer.

– Kommunen er svært positive til prosjektet. De har målet sitt om å redusere biltrafikk i sentrum og testuken var en positiv erfaring. Vi kan se dette prosjektet i sammenheng med en satsning i flere norske byer med å ta i bruk vannet igjen i større grad. Det er gjort utredninger på vannbusser i Haugesund, Stavanger, Bergen og Trondheim, både for å få i gang båter for passasjerer og varetransport. Flere av disse byene hadde tradisjonelt vannet som transportform før bilen kom, og nå ønsker man å ta tilbake dette.

Offentlige tilgjengelige data

De innhentede dataene i forstudien er hovedsakelig hentet fra offentlige kartkilder og lokalisering av befolkning og arbeidsplasser på et overordnet plan.

– Dataene blir fort sensitive om vi zoomer for mye inn, og vi vet for eksempel ingen ting om hvor enkeltpersoner bor og jobber. Det vi har sett litt på er tilgjengelighet, eller gjennomsnittlig reisetid mellom ulike destinasjoner. Da har vi brukt offentlig tilgjengelige nettverk og kalkulert gjennomsnittlig reisetid i kommunen for å se hvilke områder det er lettest å komme seg til.

Neste steg for prosjektet blir å lage en sluttrapport for videre anbefalinger og utredninger rundt passasjergrunnlag, samt mulige ruter og destinasjoner.

– Det er mye som fremdeles er usikkert, for eksempel om vi har strømmen tilgjengelig til lading, eller hvor mange som faktisk ville benyttet seg av en slik båt. Det er det vi nå skal jobbe videre med å finne ut, sier Brennhaugen.

Ta kontakt

COWI project manager in Norway Marianne Berge

Marianne Berge
Projektledare
Spatial planning & Transportation, Norway

Tel: +47 91697461