COWI leverer fremtidsbilder for Kristiansand

Kristiansand kommune står overfor utfordringer knyttet til byvekst, eldrebølge og krav til klimavennlig byutvikling, som krever en langsiktig byutviklingsstrategi. I parallelloppdraget Kristiansand 2041, utfordret kommunen fire fagmiljøer til å frembringe analyser, idéer og forslag til fremtidsbilder for byens langsiktige utvikling. Prosjektet ble presentert i forbindelse med Kristiansands 400-årsjublileum. 

COWIs svar ble selvkjørende trafikkløsninger, bilfritt sentrum, startup village og helsecluter, og kan leses i sin helhet på www.kristiansand2041.no .
Prosjektet presenterte sju konkrete hovedløsninger for hvordan Kristiansand kan lykkes i fremtiden: Verdiskapende fortetting, Gravane Startup Village, Campus Helsecluster, bokollektiv for fremtiden, aktiv transport, bilfritt sentrum og selvkjørende og delt transport.

COWI gjennomførte også SWOT-analyser innenfor temaene demografi, klima, teknologi og selvkjørende biler og globalisering, som var med å forme de endelige løsningene. 
 

Mer om prosjektet

Hvor:

Kristiansand

Når:

206 - 2017

Kunde:

Kristiansand Kommune

Våre tjenester:
  • Trafikk- og transportanalyser
  • Arealutvikling
  • SWOT-analyser
  • Konseptutvikling for areal og mobilitet

Ta kontakt

Malene Kofod Nielsen
Project Manager
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56407729

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN