Hovedvannledning like lang som et maraton

Foto: Claus Knuth

Den nye hovedvannledningen skal sikre vannleveransene i Stavanger-regionen i fremtiden. Oppdragsgiver IVAR (Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk) leverer blant annet drikkevann og renser avløpsvannet til eierkommunene i regionen. 

Foreløpig anslag på lengde av hovedrørledningen som COWI prosjekterer, ser ut til å ende på ca. 40 kilometer, og vil trolig inkludere 10-12 ventilkamre og ett styringsbasseng. Dette er nesten like langt som et ordinært maratonløp. Vannledningen vil ha kapasitet til å frakte inntil 3.300 liter i sekundet, som tilsvarer ca. 3.5 ganger volumet til hele Royal Albert Hall – hvert døgn.

Den nye hovedvannledningen etableres for å sikre vannforsyningen til eierkommunene og legges vest for eksisterende hovedvannledning. Sammen med eksisterende hovedvannledning danner den nye ledningen en ringledning som sikrer vannforsyning ved eventuelle brudd eller planlagt vedlikehold på ledningsnettet.

Prosjektet omfatter også sjøledninger, som innebærer at to av COWIs ingeniørdykkere vil bistå i oppdraget.
 

Mer om prosjektet

Hvor:

Stavanger-regionen, Norge

Når:

2017 - 2022

Kunde:

IVAR (Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk)

Våre leveranser:
  • Veg
  • VA-teknikk
  • Geoteknikk
  • Byggeteknikk 
  • Elektro
  • Arealplan
  • VVS
  • ROS/ MOP/ SHA
 

Ta kontakt

Jon Haavard Lien
Civilengineer and Project Manager
Water and Environment , Norway

Tel: +47 91766917

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN