Massive investeringer skal forbedre folkehelsen i afrikanske storbyer

COWI har påtatt seg en ledende rolle i implementeringen av det multidonorfinansierte programmet Lusaka Sanitation Programme og andre større sanitærprogrammer i Afrika sør for Sahara. Formålet er å forbedre folkehelsen.

06.03.2017

I Zambias hovedstad, Lusaka, har kraftig befolkningsvekst og begrenset kapasitet ført til at en stor del av byens befolkning bor i uformelle boligområder.

Faktisk dekker det eksisterende vannbaserte kloakksystemet bare 10–15 prosent av befolkningen. Forholdene utgjør en stor trussel for både miljøet og folkehelsen.

Det vil nå endre seg. Med finansiering fra Den europeiske investeringsbank (EIB), KfW, Verdensbanken, Den afrikanske utviklingsbank og Zambias regjering har Lusaka Water and Sewerage Company (LWSC) besluttet å investere nesten 240 millioner euro i spillvanninfrastrukturen i den tettbefolkede byen de neste fem årene. COWI er valgt som prosjektimplementeringskonsulent i et konsortium som har inngått kontrakt med EIB.

– Sanitærtjenester er blant de mest oversette, men nødvendige komponenter i enhver bys infrastruktur. Det er avgjørende for folkehelsen og miljøet og har en positiv effekt på produktiviteten takket være den forbedrede helsen. Med andre ord er det snakk om en investering som gir et markant løft i de generelle levekårene, sier prosjektsjef Karsten Vesth-Hansen i COWI.

Økt fokus på sanitærforhold

Anleggsarbeidene under Lusaka Sanitation Programme omfatter blant annet to renseanlegg med posefilter, 520 kilometer kloakkrør, 10 desentraliserte renseanleggssystemer, 100 offentlige toaletter og ca. 12 000 lokale sanitærenheter. Alt i alt forventes den andelen av befolkningen som lever i kloakkområder, å bli fordoblet i forhold til dagens nivå.

Stephen Dollery, som er COWIs teamleder i Lusaka, har arbeidet på en rekke vann- og sanitærprosjekter i utviklingsland, og han støtter fokuset på sanitærforhold:

– I de årene hvor jeg har jobbet med vannforsynings- og sanitærprosjekter i utviklingsland, har forsyningsselskaper, lokalmyndigheter og regjeringer hatt mest fokus på vannforsyningen fordi det har vært ansett som et mer presserende behov, og fordi det genererer mer omsetning. Det har i mange tilfeller betydd at de knappe ressursene ikke har strukket til for å gjøre noe med sanitærforholdene med alvorlige konsekvenser for miljøet og folkehelsen. Denne gangen er det heldigvis annerledes, sier Stephen Dollery.

Andre større sanitærprosjekter

Foruten investeringen i spillvanninfrastruktur i Lusaka er COWI i gang med å gjennomføre to andre større prosjekter i Afrika sør for Sahara, ett i Nairobi i Kenya og ett i Mwanza i Tanzania.

– Den raske tilflyttingen til byene i utviklingslandene betyr at det endelig er i ferd med å bli satt fokus på sanitærforhold blant myndigheter og finansieringsinstitusjoner i de større byene i Afrika. Vi forventer at tendensen fortsetter til fordel for folkehelse og produktivitet, sier Karsten Vesth-Hansen.

FAKTA

Forbedring av sanitærforhold er blant FNs nylig vedtatte bærekraftmål (6.2) for «innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, med særlig vekt på behovene til jenter og kvinner samt personer i utsatte situasjoner».

I 2015 brukte 4,9 milliarder mennesker globalt et forbedret sanitæranlegg; 2,4 milliarder gjorde ikke det. I 2015 brukte 68 prosent av verdens befolkning forbedrede sanitæranlegg sammenlignet med 59 prosent i 2000. Ikke desto mindre fortsetter utrygg håndtering av avføringsavfall og spillvann å utgjøre en alvorlig risiko for folkehelsen og miljøet.

MER OM PROSJEKTET

Lusaka Sanitation Programme, prosjektimplementeringskonsulent

NÅR:
5 år

Ordregivende myndighet:
Den europeiske investeringsbank (EIB)

Finansiering av teknisk assistanse:
Investeringsfasilitet (tilskuddsramme)

Promotor:
Lusaka Water and Sewerage Company, LWSC

Konsortium:
COWI A/S (prosjektimplementeringsansvarlig), PM Group og Artelia

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018