Overvannshåndtering   

Økt nedbør og timesnedbør gir et økt behov for løsninger som kan håndtere vannet. I en urban setting der overflatene stadig blir tettere, er blågrønne løsninger og fordrøying en viktig del av hvordan vi jobber med overvannsproblematikk. Vi jobber med løsninger som ser til naturen, blant annet gjennom åpning av bekker som tidligere er lagt i rør og infiltrasjon av overvann gjennom grønne strukturer, i tillegg til tradisjonelle løsninger i rør.
 
Vi utfører hydrauliske beregninger, flommodellering og utarbeider overvannsstrategier, flomplaner, miljøkonsekvensanalyser og renseløsninger. Vi tilbyr også bistand i anbudsprosessen og byggeledelse.
Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor overvannshåndtering.
 
Begrens resultater