Nesten alt du ser rundt deg, har blitt formet av noen. Byene og tettstedene våre, hvordan og hvor vi bor og måten vi reiser dit på. Bak det du ser ligger mange års erfaring. Sene kvelder med grubling, lange regnestykker og planlegging. Drøfting, vanskelige valg og umulige dilemmaer. Det er det vi kaller kunnskap. Kunnskapen bak det du ser.

I dag står vi overfor en natur- og klimakrise. Samtidig blir vi flere mennesker: Flere som skal leve, bo og reise. Flere som skal komme seg fra A til B gjennom hele vårt langstrakte land.

For å komme frem – uten å ødelegge det naturen har gitt oss på veien – trenger vi Kristines kunnskap om grønne byrom. Nils sin kunnskap om elektrifiseringen av Norge. Heidis kunnskap om livssyklusanalyser og Beates kunnskap om verdifull natur.

I hodene til våre ingeniører og planleggere ligger kunnskapen bak den grønne omstillingen av transportsektoren. Der ligger kunnskapen bak det du ser.

Begrens resultater
Hør podkasten vår fra Kunnskapen bak her: