Avvanning og geofysikk    

Å forstå risikoer på stedet og innvirkningen av permanente design er avgjørende for å oppfylle kostnads- og tidsbegrensninger for planlagte byutviklings-, transport-, vann- og energiinfrastrukturprosjekter.

Vi har mange års erfaring innen konseptplanlegging, undersøkelser, prosjektering, tilsyn og tredjepartskontroller knyttet til grunnvann og geologiske forhold.

Vi gir råd om kostnads- og tidseffektive løsninger som er miljøvennlige og forenkler kontakten med vedkommende myndigheter.

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor avvanning og geofysikk.

Begrens resultater